Kampanja Optima Grupa

Client: Optima Grupa

Category: Kampanja

Date: June 2020

AdBlue svojim djelovanjem pretvara štetne okside u azot i vodenu paru pa time izduvne gasove čini čistijim za okolinu.
Naš klijent Optima Grupa ulaže veliku energiju i pažnju kako bi učinio našu okolinu čišćom.
Ovom kampanjom promovišu aditive koji mogućuju čistije izduvne gasove, a samim time štitimo našu okolinu.

Čistija okolina
Čistiji izduvni gasovi

BUDITE PRIMJEĆENI!

Optima Grupa