Pokrenuta kampanja ``Doživi Srpsku``

Klijent: Doživi Srpsku

Kategorija: Podrška projektu Doživi Srpsku

Datum: Jul 2020

Ovom kampanjom promovišemo domaće turističke potencijale i kapacitete.

Da građani ostanu ovdje, bolje upoznaju svoju zemlju ali pomognu razvoju turizma i ugostiteljstva, te se solidarišu sa onima koji su pretrpjeli najveće štete tokom pandemije virusa korona.

DOŽIVI SRPSKU