Šta je vanjsko oglašavanje?

Vanjsko oglašavanje je jedno od najstarijih oblika oglašavanja, a sada posebno dobija na značaju jer je današnji stil života dinamičan.

Šta su prednosti vanjskog oglašavanja?

Prednosti su ogromne, a neke od njih su dostupnost 24/7, nemoguće ih je blokirati ili ignorisati.

Koji je najkraći period zakupa reklamnih medija?

Najkraći period je 14 dana (dvije sedmice).

Koji je minimalan broj zakupljenih reklamnih površina?

Može se zakupiti samo jedna površina. Treba imati na umu da je vanjsko oglašavanje masovni medij i da najbolje rezultate donosi pri zakupu više ravnomjerno raspoređenih površina.

Kada počinju reklamne kampanje?

Reklamne kampanje počinje svake druge srijede u skladu našim kalendarom plakatiranja.

Ko štampa plakate?

Plakate može da štampa sam klijent, a možemo i mi u skladu sa našim cjenovnikom.

Koji je zadnji rok za dostavljanje grafičkih priprema?

Zadnji rok za dostavljanje grafičkih priprema je najkasnije pet radnih dana prije početka kampanje,

Koji je zadnji rok za dostavljanje odštampanih materijala?

Zadnji rok za dostavljanje odštampanih materijalana je najkasnije tri radna dana prije početka kampanje.

Koje tipove reklamnih nosača imate u mreži?

U našoj mreži imamo razne tipove nosača od city light vitrina, frontlight bilborda, backlight bilborda, bigborda, megabordova, wallscape i scroll-ova.

Koji je rok za odgovor na ponudu?

Rok za odgovor na ponudu je tri radna dana od trenutka dostavljanja ponude nakon čega se briše rezervacija ponuđenih lokacija.

Šta treba da sadrži upit za reklamnu kampanju?

Upit treba da sadrži što više informacija kako bi media-planner napravio što kvalitetniju ponudu u skladu sa potrebama oglašivača.

Najosnovnije je: period kampanje, gradove ili regije, okvirno količine ili predviđeni budžet.

Šta sadrži ponuda koju ćemo dobiti?

Ponuda sadrži sljedeće podatke: spisak lokacija sa opisanim karakteristima poput veličine, obilka, osvijetljenosti, cijena, fotografije ponuđenih lokacija, te evenutalni popust i na zahtjev obračunati troškovi štampanja plakata.

Gdje imate svoje reklamne panoe?

Nova Oprema ima svoje reklamne panoe u skoro svim gradovima države, te na magistralnim putevima, ulazima u gradove, aerodrome, itd..